1.       عنوان طرح:  بررسی آگاهی و عملکرد شاغلین حرف پزشکی در بیمارستانهای کشور در رابطه با گزارش دهی عوارض و خطاهای دارویی و تعیین مداخلات مناسب

 

English Title: Evaluation of knowledge and practice of adverse drug reactions and medication errors reporting among health care professionals in hospitals

 

مجری: دکتر گلوریا شلویری

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر فانک فهیمی، دکتر محمدرضا جوادی، دکتر مانیا رادفر.

سال تصویب :1391

 

2.      عنوان طرح:  بررسی کلان مصرف دارو در ایران با استفاده از معیار استاندارد سازمان جهانی بهداشت (ATC/DDD) در بازه زمانی 1379-1390

 

English Title: A Comprehensive Evaluation of Medicines Utilization Pattern in Iran Using ATC/DDD Methodology; 2000-2011

 

مجری: دکتر آرش رشیدیان

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر امیر سرایانی.

سال تصویب: 1392

 

3.     عنوان طرح: بررسی کیفیت و اثر بالینی مشاوره های ارائه شده توسط یک مرکز اطلاعات دارویی از دیدگاه اعضای گروه درمان

 

English Title: Health care professionals’ evaluation of quality and clinical impact of consultations provided by a drug information center

 

مجری: دکتر محمدرضا جوادی

همکاران:دکتر مریم تقی زاده، دکتر امیر سریانی، دکتر میثم اسماعیلی، دکتر شهیده امینی، دکتر محمد تراز، دکتر آسیه عشوری.

سال تصویب1392

 

4.      عنوان طرح: ارزیابی میزان و نحوه تجویز منطقی داروی نیلوتینیب در شرایط و پوشش های بیمه ای مختلف

 

 English Title: Evaluation of the prescribing pattern of Nilotinib in different insurance coverage

 

مجری: دکتر ملوک حاجی بابایی

همکاران: دکتر آوا منصوری، دکتر کاظم حیدری، دکتر رضا حسین پور.

سال تصویب:1393

 

5.     عنوان طرح: بررسی ارتباط بین نیازهای مشاوره ای و آموزشی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در داروخانه در جهت نحوه مصرف داروهای تزریقی و مدیریت عوارض دارویی

 

English Tite: The relationship between patients with Multiple Sclerosis’ needs for education and consultation in pharmacy in order to the use of injectable drugs and management of related adverse drug reactions

 

مجری: دکتر ملوک حاجی بابایی

همکاران: دکتر آوا منصوری، دکتر کاظم حیدری، دکتر رضا حسین پور.

سال تصویب:1393

 

6.      عنوان طرح: بررسی انواع و اثربخشی مداخلات داروسازان در بهبود پیامدهای دارودرمانی در بیماران کنسر، یک مرور نظام مند

English Title: Systematic Review Of Types And Effectiveness of interventions on pharmacists in improving pharmacotherapy of cancer patients

 

مجری: دکتر ملوک حاجی بابایی

     همکاران: دکتر کاظم حیدری، آوا منصوری جاجایی، دکتر منا کارگر، دکتر مریم تقی زاده، دکتر فاطره سیدعلی پور، دکتر آیدا اسماعیلی.

سال تصویب:1394

 

7.     عنوان طرح: ارزیابی تجویز منطقی شکل تزریقی داروی استامینوفن در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

English Title: Evaluation of the rational use of intravenous acetaminophen in selected hospitals affiliated with Tehran University of Medical Sciences

 

مجری: دکتر منا کارگر

     همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر ملوک حاجی بابایی، دکتر آرش رشیدیان، دکتر منان حاجی محمودی، دکتر سمیه کریمی، دکتر کاظم حیدری.

سال تصویب:1394

 

8.     عنوان طرح: بررسی وضعیت اجرای راهنمایADA-2016 در پیشگیری از ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی در بیماران بالای 40 سال مبتلا به دیابت

 

English Title: Assessment of the ADA guideline 2016 implementation in diabetic patients older than 40 years for cardiovascular disease prevention

 

مجری: دکتر منا کارگر

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر ملوک حاجی بابایی، دکتر مریم تقی زاده قهی.

سال تصویب: 1395

 

9.      عنوان طرح: ارزیابی روند مصرف و هزینه داروهای ضدترشح اسید معده (مهارکننده های پمپ پروتون و آنتاگونیست های رسپتور هیستامین نوع 2 ) در ایران بین سالهای 1379 تا 1395  

 

English Title: Evaluation of the consumption pattern and cost of anti-secretory agents (proton pump inhibitors and histamine 2 receptor agonists) in Iran form 1379 to 1395

مجری: دکتر منا کارگر

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر مریم تقی زاده قهی، دکتر مجید داوری، دکتر عارفه جعفرزاده.

سال تصویب: 1396

 

10.    عنوان طرح: بررسی مصرف داروهای آنتی باکتریال سیستمیک در ایران با استفاده از معیارهای سازمان جهانی بهداشت در بازه زمانی 1395-1379

 

English Title: Comprehensive Evaluation of Systemic Antibacterial Use in Iran Using WHO ATC/DDDs during 2000-2016

 

مجری: دکتر مریم تقی زاده قهی

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر منا کارگر، دکتر مجید داوری، دکتر عارفه جعفرزاده.

سال تصویب: 1396

 

11.    عنوان طرح: بررسی تأثیر مداخله داروساز در کلینیک مراقبت های دارودرمانی در کاهش مشکلات مرتبط با دارودرمانی در بیماران سرپایی           

 

English Title: The impact of pharmacist interventions in reducing drug related problems in outpatient setting

 

مجری: دکتر خیراله غلامی

همکاران: دکتر الهام حدیدی، دکتر کوروش صادقی، دکتر فرهاد نجم الدین.

سال تصویب: 1396

 

12.   عنوان طرح: بررسی رابطه پلی مرفیسم ژنتیکی ABCB1 درSNP G2677T/A و C3435Tبر غلظت سرمی دیگوگسین بیماران ایرانی دریافت کننده دیگوگسین

           

English Title: Study of ABCB1 gene single nucleotide polymorphisms (SNP) at positions C3435T and G2677T/A and their associations with digoxin serum concentrations among Iranian patients undertreatment with Digoxin 

مجری: دکتر غلامی

همکاران: دکتر سها نمازی، دکتر محمد کسایی، دکتر بهاره کسایی

سال تصویب: 1396

 

 13.   عنوان طرح: بررسی تاثیر پلاسمافرز بر اثربخشی انوکساپارین با دوز پیشگیری کننده از ترومبوآمبولی در بیماران نورولوژیک در بیمارستان شریعتی

          

English Title: Evaluation of effect of therapeutic plasma exchange on efficacy of prophylactic enoxaparin in neurologic patients in Shariati hospital

 

مجری: دکتر خیراله غلامی

همکاران: دکتر نیایش محبی، دکتر مینا بران، دکتر شهرام اویس قرن.

سال تصویب: 1396

 

14.   عنوان طرح: بررسی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی در موقعیت C1236T ژن ABCB1 و حذف ژنتیکی A (deletion A) در ژن OATP1B3 بر غلظت سرمی دیگوگسین در بیماران ایرانی    

 

English Title: Study of ABCB1 gene single nucleotide polymorphism (SNP) at position C1236T of ABCB1gene and genetic deletion A (deletion A) in OATP1B3 gene and their association with Digoxin serum concentrations among Iranian patients under treatment with Digoxin

مجری: دکتر سها نمازی

همکاران: فرگل قیدی، بهاره السادات کسایی.

سال تصویب: 1396

 

15.   عنوان طرح: بررسی عوارض ناخواسته دارویی آنتی بادی های مونوکلونال سرکوب کننده ی سیستم ایمنی (ریتوکسیماب-ناتالیزوماب) در مبتلایان به بیماریهای نورولوژیک اتوایمیون مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی بیمارستان شریعتی

 

English Title: Evaluation of adverse drug reaction in patients taking immune monoclonal antibodies (rituximab,natalizumab) for neurologic autoimmune disorders at Shariati hospital neurology clinic

 

مجری:دکتر مریم تقی زاده قهی

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر نیایش محبی، دکتر شهریار نفیسی، دکتر سیامک عبدی.

سال تصویب: 1396

 

 

16.   عنوان طرح: ارزشیابی شیوه دوزینگ داروهای آنتی سایکوتیک طولانی اثر تزریقی قبل و بعد از مجموعه مداخله ( ابلاغ دستورالعمل دارویی، سخنرانی علمی و ارائه بازخورد) در بیمارستان روزبه تهران

              

English Title: Evaluation of depot antipsychotic dosing regimen before and after multifaceted interventions in Roozbeh hospital, Tehran

 

مجری: دکتر مریم تقی زاده قهی

همکاران: دکترمریم موسوی، دکترپدیده قائلی، دکتر عارفه جعفرزاده، دکتر حمیدرضا نقوی، دکتر شیما ساعدی

سال تصویب: 1396

 

19. عنوان طرح: بررسی عوارض دارویی گزارش داده شده از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در فاصله سالهای 1394 تا 1396

 

English Title: Evaluation of reported Adverse Drug Reactions from the hospitals affiliated with Tehran University of Medical Sciences

 

مجری: دکتر منا کارگر

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر منان حاجی محمودی، دکتر گلوریا شلویری، دکترنغمه جاوید نیکو

سال تصویب: 1396

 

21. عنوان طرح: شناسایی داروهای مشابه نوشتاری و آوایی (look alike sound alike) نامگذاری شده در ایران با سایر داروهای برند و ژنریک موجود در ایران و بررسی میزان مشابهت آنها در سال 97-1396              

 

English Title: Detecting lookalike soundalike Iranian drugs and evaluating the extent of their similarities in 2018

           

مجری: دکتر مریم تقی زاده قهی

همکاران: دکترخیراله غلامی، دکتر آوا منصوری، دکتر منا کارگر، دکتر آسیه عشوری، دکتر جمشید سلام زاده

سال تصویب: 1396

 

22. عنوان طرح: ارزشیابی شیوه دوزینگ داروهای آنتی سایکوتیک طولانی اثر تزریقی قبل و بعد از مجموعه مداخله ( ابلاغ دستورالعمل دارویی، سخنرانی علمی و ارائه بازخورد) در بیمارستان روزبه تهران

 

English Title: Evaluation of depot antipsychotic dosing regimen before and after multifaceted interventions in Roozbeh hospital, Tehran

              

مجری: دکترمریم تقی زاده قهی

همکاران: دکترمریم موسوی، دکترپدیده قائلی، دکترحمیدرضا نقوی، دکترشیما ساعدی، دکترعارفه جعفرزاده

سال تصویب: 1396

 

23. عنوان طرح: بررسی تجوبز منطقی لووفلوکساسین در نسخ سرپایی داروخانه 13 آبان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران            

English Title: Evaluation of the rational use of levofloxacin in the outpatient prescriptions of the 13th Aban Pharmacy affiliated with Tehran University of Medical Sciences

              

مجری: دکترزهرا جهانگرد رفسنجانی

همکاران: دکترشعله ابراهیم پور، دکترخیراله غلامی، دکتربیان عزیزی، دکترمحمدرضا صالحی

سال تصویب: 1397

 

24. عنوان طرح: بررسی عوارض ناشی از داروهای آنتی میکروبیال در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران و عوامل موثر بر آن 

English Title: Assessment of Anti-infective Agents Induced Adverse Drug Reactions in Hospitals Affiliated with Tehran University of Medical Sciences and Associated Factors

              

مجری: دکترمنا کارگر

همکاران: دکترخیراله غلامی، دکترمنان حاجی محمودی، دکترنغمه جاویدنیکو، دکترمریم کریمی

سال تصویب: 1397

 

25. عنوان طرح: ارزیابی اثربخشی داروی دی متیل فومارات در کاھش آسیب ھای مغزی(بر اساس NIHSS و اندازه ضایعه در MRI) ناشی از سکته مغزی ایسکمیک حاد

 

(English Title: Evaluation of efficacy of Dimethyl Fumarate in reducing brain injuries in acute ischemic stroke(according to NIHSS score and infarct size in MRI

 

مجری: دکترخیراله غلامی

همکاران: دکترنیایش محبی، دکترمهرداد سوار، دکترسیامک عبدی دیزجی، دکتر شهرام اویس قرن، دکترامیررضا رادمرد

سال تصویب: 1397

 

26. عنوان طرح:  ارزیابی سطح سرمی ونکومایسین در کودکان بستری در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان مرکز طبی کودکان

 

English Title: Assessment of Vancomycin Serum Concentrations in intensive care unit in pediatric patient in MARKAZ TEBI CHILDREN Hospital

                             

مجری: دکترشهیده امینی

همکاران: دکترسعیده راوی، دکترمسعود محمدپور، دکتربهاره یغمایی، دکتربهرام نیک منش

سال تصویب: 1397

 

27. عنوان طرح: بررسی عوارض ناخواسته دارویی و عوامل مرتبط با رخداد آن در مبتلایان به سندرمهای دمانس مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی بیمارستان روزبه   

 

English Title: Evaluation of adverse drug reactions and related factors in patients with dementia syndromes at Roozbeh hospital neurology clinic

 

مجری: دکترمریم تقی زاده قهی

همکاران: دکتر فاطمه محمدیان، دکترمریم موسوی، دکترپدیده قائلی، دکترگلوریا شلویری، دکتروجیهه آقامولایی، دکترعارفه جعفرزاده                                                                                                                                                                                                                          سال تصویب: 1397

 

28. عنوان طرح: مقایسه اثر ژل تستوسترون ۱٪ به صورت یک بار در روز و منقسم به دو دوز ، بر درجه ی افسردگی در افراد با افسردگی ماژور (MDD) مقاوم به درمان مراجعه کننده به بخش روان تنی بیمارستان امام خمینی

 

English Title: Comparing the effect of two dosing regimen of testosterone gel 1% (once daily versus two divided doses) on refractory depression in depressed men, referred to psychosomatic ward of Imam Khomeini hospital

 

مجری: دکترخیراله غلامی

همکاران: دکترنیایش محبی، دکترمریم تقی زاده قهی، دکترمحمد اربابی، دکتر ناهید توکلی امیرآبادی

سال تصویب: 1397

 

29. عنوان طرح: تعیین مارکر های التهابی و پارامتر های اسپاینوپلویک ساژیتال در بیماران دچار دیسک کمر و گروه کنترل در بخش جراحی اعصاب بیمارستان شریعتی

English Title: Evaluation of inflammatory markers and Sagittal spinopelvic parameters in patients with lumbar disc herniation and control group in the neurosurgery department of Shariati Hospital

 

مجری: دکتر مرتضی فقیه جویباری

همکاران: دکتر مجتبی مجتهدزاده، دکتر نیایش محبی، دکترشهرام اویس قرن، دکترهیوا صفار، دکترمحمدامین گودرزسرکانی

سال تصویب: 1397

 

30. عنوان طرح: بررسی مصرف داروهای مسکن اوپیوئیدی در ایران در بازه زمانی 1396-137         

English Title: Comprehensive Evaluation of Opioid Analgesic Use in Iran During 2000-2017

مجری: دکتر مریم تقی زاده قهی

همکاران: دکترخیراله غلامی، دکترمهیا رضایی، دکترآرش کلانتری مهرجردی

سال تصویب: 1397

 

31. عنوان طرح: بررسی اثر ملاتونین در بروز و شدت درد عضلانی - مفصلی ناشی از تجویز پاکلیتاکسل هفتگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان

English Title: The effect of melatonin on incidence and severity of arthralgia-myalgia caused by weekly paclitaxel in patients with breast cance

 

مجری: دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی

همکاران: دکتر محسن اسفندبد، دکتر حسین ماجدی، دکتر خیراله غلامی، دکترشعله ابراهیم پور، دکتر نعیمه طلایی

سال تصویب: 1398